Izglītība: vispārējā, visā Latvijā

Drukāt

Baltinavas vidusskola

Baltinava, Kārsavas 22, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594
Izglītība: vispārējā

Bikstu pamatskola

"Alejas", Bikstu p., Dobeles n., LV-3713
Izglītība: vispārējā

Birzgales pamatskola

Birzgale, Skolas 1, Birzgales p., Ķeguma n., LV-5033
Izglītība: vispārējā

Blomes pamatskola

Blome, Cēsu 13, Blomes p., Smiltenes n., LV-4707
Izglītība: vispārējā

Blīdenes pamatskola

Blīdene, Skolas 1, Blīdenes p., Brocēnu n., LV-3852
Izglītība: vispārējā

Carnikavas pamatskola

Carnikava, Nākotnes 1, Carnikavas n., LV-2163
Izglītība: vispārējā

Ciblas vidusskola

Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Izglītība: vispārējā

Codes pamatskola

Code, "Virsaiši", Codes p., Bauskas n., LV-3910
Izglītība: vispārējā

Dagdas vidusskola

Mičurina 3a, Dagda, Dagdas n., LV-5674
Izglītība: vispārējā

Danusēviča Marina

Baznīcas 5, Rīga, LV-1010
Izglītība: vispārējā

Dekšāres pamatskola

Dekšāres, Nākotnes 2, Dekšāres p., Viļānu n., LV-4614
Izglītība: vispārējā

Dravnieku pamatskola

Stabulnieki, Skolas 4, Stabulnieku p., Riebiņu n., LV-5333
Izglītība: vispārējā

Drustu pamatskola

Drusti, Skolas 7, Drustu p., Raunas n., LV-4132
Izglītība: vispārējā

Dundagas vidusskola

Dundaga, Talsu 18, Dundagas p., Dundagas n., LV-3270
Izglītība: vispārējā

Dzelzavas pamatskola

Dzelzavas pils, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873
Izglītība: vispārējā

Ezernieku vidusskola

Ezernieki, Ezernieku p., Dagdas n., LV-5692
Izglītība: vispārējā

Galgauskas pamatskola

Galgauska, Galgauskas p., Gulbenes n., LV-4428
Izglītība: vispārējā

Grobiņas ģimnāzija

Skolas 1, Grobiņa, Grobiņas n., LV-3430
Izglītība: vispārējā

Iecavas vidusskola

Iecava, Skolas 37, Iecavas n., LV-3913
Izglītība: vispārējā

Ikšķiles vidusskola

Skolas 2, Ikšķile, Ikšķiles n., LV-5052
Izglītība: vispārējā