Izglītība vispārējā, visā Latvijā

Drukāt
Banner 1050x80

Nītaures vidusskola

Nītaure, "Nītaures Skola", Nītaures p., Cēsu n., LV-4112
Izglītība: vispārējā

Ozolmuižas pamatskola

Ozolmuiža, Brīvzemnieku p., Limbažu n., LV-4063
Izglītība: vispārējā

Palsmanes pamatskola

Palsmane, "Pamatskola", Palsmanes p., Smiltenes n., LV-4724
Izglītība: vispārējā

Pededzes pamatskola

Pededze, "Rūķi", Pededzes p., Alūksnes n., LV-4352
Izglītība: vispārējā

Priekules vidusskola

Aizputes 1, Priekule, Dienvidkurzemes n., LV-3434
Izglītība: vispārējā

Puškina licejs

Sarkandaugavas 22, Rīga, LV-1005
Izglītība: vispārējā

Pušmucovas pamatskola

Pušmucova, Pušmucovas p., Ludzas n., LV-5742
Izglītība: vispārējā

Pūņu pamatskola

Pūņas, Valdgales p., Talsu n., LV-3253
Izglītība: vispārējā

Randenes pamatskola

Randene, Vārpas 2, Kalkūnes p., Augšdaugavas n., LV-5449
Izglītība: vispārējā

Robežnieku pamatskola

Robežnieki, Robežnieku p., Krāslavas n., LV-5666
Izglītība: vispārējā

Rucavas pamatskola

Rucava, "Rucavas pamatskola", Rucavas p., Dienvidkurzemes n., LV-3477
Izglītība: vispārējā

Rudes sākumskola

Laurciems, Otaņķu p., Dienvidkurzemes n., LV-3475
Izglītība: vispārējā

Rīgas Valdorfskola

Baltā 10, Rīga, LV-1055
Izglītība: vispārējā

Rūjienas vidusskola

Rīgas 30, Rūjiena, Valmieras n., LV-4240
Izglītība: vispārējā

Salas pamatskola

Smelteri, Saunas p., Preiļu n., LV-5326
Izglītība: vispārējā

Salas vidusskola

Sala, Skolas 3, Salas p., Jēkabpils n., LV-5230
Izglītība: vispārējā

Salienas vidusskola

Saliena, Centrāles 21, Salienas p., Augšdaugavas n., LV-5469
Izglītība: vispārējā

Sikšņu pamatskola

Sikšņi, "Sikšņu pamatskola", Dunikas p., Dienvidkurzemes n., LV-3480
Izglītība: vispārējā

Stacijas pamatskola

Balvu stacija, Skolas 12, Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Izglītība: vispārējā

Striķu sākumskola

Striķi, Zvārdes p., Saldus n., LV-3883
Izglītība: vispārējā